COM HO FEM

RECOLLIDA D’OLI VEGETAL A EMPRESES MITJANÇANT INTERCANVI DE BIDONS: OLICAT ofereix la recollida d’oli vegetal de manera legalitzada i mitjançant contracte pel qual la nostra empresa deixa un bidó en dipòsit al restaurador o a l’establiment. Aquest bidó està homologat i té la suficient duresa per suportar la temperatura del líquid i garantir l’estanqüitat. Un cop ple, el bidó és bescanviat per un de altre de buit mitjançant recollides periòdiques a les empreses.


RECOLLIDA D’OLI VEGETAL A EMPRESES MITJANÇANT ASPIRACIÓ PER BOMBA: OLICAT disposa de vehicle equipat amb un sistema autònom d’absorció mitjançant el qual el nostre operari accedeix al bidó on és l’oli dipositat i el xucla a través d’un sistema de succió per bomba. Aquest sistema és ràpid i extremadament efectiu i còmode per a l’establiment.


RECOLLIDA D’OLI VEGETAL A EQUIPAMENTS I EDIFICIS COL·LECTIUS: OLICAT ajuda a fer el reciclatge a escoles, residències, centres cívics i locals veïnals on es vulgui fer la recollida àgil i segura mitjançant la implantació d’uns carretons hermètics amb orifici d’entrada protegit. Aquests carretons permetrien als veïns dipositar en una ampolla de plàstic qualsevol oli de la seva cuina; l’oli el recolliran amb un embut especialment concebut per fer fàcil aquesta tasca a casa. Un operari d’OLICAT disposa de la clau mestra del bidó i d’aquesta manera només ell podrà retirar el contingut evitant vandalismes i pèrdues.


RECOLLIDA D’OLI VEGETAL PER A POBLES I CIUTATS: OLICAT és present als diferents municipis de Lleida a través de la implantació de contenidors d’especial disseny antivandàlic de color taronja per identificar-los junt amb l’escut del municipi. El contenidor no permet ni ser bolcat ni l’accés a l’interior amb l’extensió del braç. Dins del contenidor, que té una porta amb clau mestra, hi deixen un carretó on, de manera segura s’hi acumulen les ampolles dins les quals els veïns fan el reciclatge de l’oli de cuina. OLICAT facilita als municipis un nombre d’embuts equivalent a les llars susceptibles de fer reciclatge per ajudar a la població a practicar-la.


RECOLLIDA D’OLI MINERAL A PARTICULARS: En cas que vostè tingui oli en petites quantitats i no sàpiga com reciclar-lo, pot portar-lo directament al nostre punt d’atenció al C/ Vallcalent, 46, baixos de Lleida, des d’on li agafarem i serà expedit al gestor oficial.


RECOLLIDA D’OLI MINERAL A EMPRESES SENSE DIPÒSIT PROPI: Per recollir l’oli de motors usat a aquells tallers o empreses que no disposin de dipòsit específic per al reciclatge de residus, OLICAT us el ve a recollir amb un camió amb plataforma, bo i entenent que es troba en envàs (bidó o cubicontainer). Per a mesures inferiors, el més convenient és portar-lo directament a qualsevol d’aquests gestors autoritzats: Al Polígon Industrial El Segre, c/ Josep Baró Travé, parc 108, Lleida o bé a l’LL-11 km. 3,2 (Rotonda d’accés a Els Alamús) Lleida.


RECOLLIDA D’OLI MINERAL A EMPRESES AMB DIPÒSIT PROPI: OLICAT disposa de cisterna aspiradora pròpia amb possibilitat de connexió a la planta d’Els Alamús. La cisterna d’OLICAT permet accedir als dipòsits de les empreses on el dipositen i aspirar-lo de manera ràpida i còmoda.


* OLICAT està en condicions d’aportar tots els registres, documents i certificats exigibles en Dret en tots els processos.