PER QUÈ RECICLAR

Tant l'oli vegetal com el mineral, tots dos tractats per OLICAT, suposen un greu perjudici per a l'ecosistema i per a les nostres vides si són abocats de manera descontrolada. Cadascun d'ells impacta de manera singular.


- OLI VEGETAL: L'oli vegetal és un aliment que si és llançat a les canonades atrau organismes vius insalubres per a l'ésser humà. A més, contribueix amb el temps a la destrucció dels materials i als embussos. Així mateix, l'oli vegetal si arriba a rius i llacs, s'estanca en la superfície de l'aigua generant una pel·lícula que dificulta la supervivència dels peixos. Un sol litre d'oli vegetal contamina milers de litres d'aigua potable. D'altra banda, quan les depuradores de ciutats i pobles han de purificar l'aigua, la separació de l'oli vegetal suposa el major cost elèctric de tots els processos. Per tant, reciclar té una funció no només saludable sinó també econòmica perquè disminueix el cost de depurar l'aigua. Cal recordar, d'altra banda, que els professionals del sector de la restauració han d'acreditar davant les autoritats que el seu oli és processat a través d'un transportista i un gestor autoritzats.


- OLI MINERAL: L'oli mineral és un residu altament contaminant i així està considerat per les lleis, de manera que l'ús no procedimental del mateix pot arribar a ser un delicte contra el medi ambient. I és que l'oli mineral abocament sobre un terreny fàcilment contaminarà el subsòl i serà molt difícil la descontaminació. La situació, en cas que arribés a aigües naturals o canalitzades, seria igualment dràstica contra l'hàbitat. Així mateix, l'oli mineral usat ha estat durant dècades usat de manera inadequada per alimentar calefaccions i per cremar per motius diversos, provocant una severa contaminació de l'aire, fins al punt que algunes comunitats autònomes, com Catalunya, no permeten que l'oli mineral usat sigui reutilitzat com va ser, sent aquesta una greu falta, i estableixen, a més, que tots els olis de motor usats siguin destinats a ser regenerats, és a dir, a ser purificats. Així, després d'un tractament, es tornen a convertir en base per a olis de motor nous.