SERVEIS


- Recollida professional (Bars, restaurants, col·lectivitats).


- Recollida a Ajuntaments (Servei de contenidors).


- Gestió d'estocs per a la indústria (emmagatzematge i gestió de residus).


- Petits lliuraments particulars (lliurament d'oli en el punt de OLICAT a Lleida o a la Deixalleria Vilella).